Logotypen

  • Den klassiska Ockelbo-logoypen.

Den klassiska Ockelbo-logoypen.

Ett varumärke innehåller fyra olika ingredienser: Namn, logotype, grafisk profil och sin historia. Intresset för det historiska och inregistrerade logotypen för varumärket "Ockelbo" är mycket stort.

Som godkänd och gottstående medlem i Team Ockelbo kan ni använda den klassiska Ockelbo-logotypen i er marknadsföring på två sätt:

1. Använda dig av Team Ockelbos logotype eller sigill (det händer i, Tillverkad i, Produkt från) som komplement till din ordinarie logotype och grafiska profil i er framtida marknadsföring.

2. Efter särskild överenskommelse nyttja logotypen på särskilda "Ockelbo-produkter". Kraven är då att produkten lever upp till de specifikationer som varumärkesinnehavaren ställer inkluderat att den fortsätter att utveckla Ockelboandan på ett positivt sätt.

Publicera

Välj ditt språk

Vad vill du läsa?

Facebook

Hjälp

Stäng