Syfte

Syftet är att samverka genom att prioritera, organisera och kommunicera varumärket "Ockelbo" på ett så fördelaktigt sätt för alla som på något sätt verkar, bor eller förknippas med orten och varumärket i någon form.

Detta skall ske med målsättningen att öka tillväxten och lönsamheten för såväl Team Ockelbos medlemmar och kommunens alla invånare och att tillsammans genom god, grön och naturlig utveckling generera fler arbetstillfällen och ett samhälle som bokstavligen blomstrar i både realitet och framtidstro.

Publicera

Välj ditt språk

Vad vill du läsa?

Facebook

Hjälp

Stäng